Đệm cao su chống trầy gắn cửa dùng cho xe hơi Baseus Airbag Bumper Strip (bộ 4 cái, Trong suốt)

Lỗi 1 đổi 1

Bảo hành từ 6-24 tháng*

149.000 

Kho: Còn Hàng Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

bạn cần xem ngay

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tính năng cơ bản Đệm cao su chống trầy gắn cửa dùng cho xe hơi Baseus Airbag Bumper Strip (bộ 4 cái)

Hình ảnh chi tiết Đệm cao su chống trầy gắn cửa dùng cho xe hơi Baseus Airbag Bumper Strip (bộ 4 cái)

Airbag Bumper Strip 1 D9Bec885B3F3406F9Fa73273Fa952A82

Airbag Bumper Strip 2 C0F07541Bc5848499E4C281E3020Ec1B

Airbag Bumper Strip 01 Efaafbd9Df3646E9Bd5F48Dac84F4F2C

Airbag Bumper Strip 02 405F7B61B57148E4A1E018Ed6Be38E5E

Airbag Bumper Strip 03 62Ddbc332B394E10A6C9Ad2Ed5C2F578

Airbag Bumper Strip 04 1A5688D5232C465782Ecc6E4F0Eda1F9

Airbag Bumper Strip 05 F2Bfeab8Aeae40F4Aa793E14Be3D0Da6

Airbag Bumper Strip 06 5E5Fce120C3241Fe85F20098F67Aecf2

Airbag Bumper Strip 07 8F0Deca2Fa5146F3Ba44961D5Dcc412B

Airbag Bumper Strip 08 428A4D388Cd84C919462Dab3448D44Ee

Airbag Bumper Strip 09 073Fba773A2244Aeafd77Db114031725

Airbag Bumper Strip 10 216D90578216443284Caf58C439D402A

Airbag Bumper Strip 11 Efc332E24581400F9Fce828857E0F410

Airbag Bumper Strip 12 C82839D114854Fae8A208E17E42C67C3

Airbag Bumper Strip 13 7Bb63Cbae71A4E0E9F0328A386Ee31Fc

Airbag Bumper Strip 14 3E63783Bf5Cf4F5D93Ab8D65870D9Bb8

Airbag Bumper Strip 15 E4Ea9268516F4C3Aa174D9926C158966