Máy phun sương tạo ẩm mini dùng trên xe hơi Baseus Mini Spaceship Car Magnetic Humidifier (50ml, Aroma Diffuser with Magnetic Car Air Vent Mount )

Lỗi 1 đổi 1

Bảo hành từ 6-24 tháng*

Giá: Liên Hệ

Kho: Tạm hết hàng

Hết hàng

bạn cần xem ngay

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu Máy phun sương tạo ẩm mini dùng trên xe hơi Baseus Mini Spaceship Car Magnetic Humidifier (50ml, Aroma Diffuser with Magnetic Car Air Vent Mount )

Tính năng cơ bản Máy phun sương tạo ẩm mini dùng trên xe hơi Baseus Mini Spaceship Car Magnetic Humidifier (50ml, Aroma Diffuser with Magnetic Car Air Vent Mount )

Hình ảnh chi tiết Máy phun sương tạo ẩm mini dùng trên xe hơi Baseus Mini Spaceship Car Magnetic Humidifier (50ml, Aroma Diffuser with Magnetic Car Air Vent Mount )

Mini Spaceship Car 1 Afaa9D9A16Eb4Fdab0Eca19D8B6B2Aa4

Mini Spaceship Car 2 90Bc168279C24F2D81E4343D4662A58D

Mini Spaceship Car 01 6F98123920414C0A9D6A04C7B6F833E5

Mini Spaceship Car 02 9Bc897Ae3A8343D1A08Db171A2C25Ca3

Mini Spaceship Car 03 29D722427D8C4Ee080070B02A3821Ff9

Mini Spaceship Car 04 057154A04Dba4018A0C532Fa9E4Bd8B6

Mini Spaceship Car 05 2Acb321D84724E9Ebf2724Bdc9F33Db6

Mini Spaceship Car 06 51E6Db65997E40Bca4D414D8438C3916

Mini Spaceship Car 07 757490469D1947C899Dbe03244C81C39

Mini Spaceship Car 08 Db7E68Cc19Fe40C594F9Baca2E6B690B

Mini Spaceship Car 09 Ce57E74535D54336A93149Ef48B6Ef8E

Mini Spaceship Car 10 C9Eab654B1F04Ddb91F8Debaa921A61D

Mini Spaceship Car 11 85Ac18Cfee5448Ef9C807C7A2A0F8F18

Mini Spaceship Car 12 Fec904Ba654845488D225D28956Fed12

Mini Spaceship Car 13 84A4867E5Dd54B70B1E46107B77B7D83

BASEUS Mini Spaceship Car Magnetic Humidifier 50ml Aroma Mist Purifier

Nano-sized mist outle

360-degree magnetic attraction design

Magnetic holder

Designed with ambient light

Specification:

Material: PC+Rubber

Suitable For: Car

Power Interface: Micro USB

Package included:

1 x Car Magnetic Humidifier
1 x English and Chinese Manual